VirveAho

Viktiga saker för mig

Jag har arbetat som närvårdare nästän 20 år. På grund av mitt arbete och beslutsfattande gången jag har sett olika aspekter och frågor fått bred horisontell syn på hälso- och sjukvårdsområdet.

 

Social- och hälsovårdstjänster är saker som äntligen måste återställas. Sjukdomar ökar och behandlingar blir dyrare. Antalet personer som behandlas ökar endast när antalet av äldre määniskor ökar.

Finland måste kunna möta dessa utmaningar och säkra tillgången till tjänster.Förändringar är nödvändiga och måste ses som ett tillfälle att utveckla tjänster i rätt riktning.

 

I stället för att kontinuerligt spara sociala och hälsovårdstjänster behövs nya sätt att göra saker. 

Vid utveckling av tjänster bör man uppmärksamma synpunkterna från olika experter på området och utveckla tjänster i samarbete. Mer uppmärksamhet måste också ägnas åt tillsynen av tjänster.

 

Det är av största vikt för mig att människor i olika åldrar behandlas på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Äldre människor har byggt detta land för oss och nu är det dags att ta hand om dem.Situationen för barn och ungdomar kräver också särskild uppmärksamhet.

 

När det gäller sysselsättningen i sydvästra Finland går det bra, men det räcker inte för att säkra vitaliteten i vår region. Förutom sysselsättning måste man kunna möta utmaningarna inom social- och hälsotjänst, boende och utbildning och kunna utveckla bättre transportförbindelser i regionen.

 

Vi måste kunna se vitalitet som helhet och därför måste förutsättningarna för småföretagare och landsbygdens vitalitet också skyddas.

 

Finland är ett tvåspråkigt land. Språket får inte vara en åsikt, utan  vi måste förstå den svenskspråkiga befolkningens behov  att använda sitt eget modersmål.

Jag har bott min barndom i Sverige och jag är stolt över att jag har fått språkkunskaper. Detta gör det också lättare för mig att förstå hur viktig den här språk saken är. 

Djärvt för de gemensamma värdena

Som beslutsfattare, ansvar, rättvisa och respekt för mänsklig värdighet är viktiga saker för mig.Jag har modet  att göra förändringarför  en bättre framtid