VirveAho

Ammatiltani olen lähihoitaja ja olen tehnyt hoitoalan työtä vajaa 20 vuotta eri sektoreilla. Työni ja päätöksenteon myötä olen nähnyt hoitoalan eri puolet ja saanut laaja alaisen näkemyksen alan asioihin.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asioita, jotka on vihdoin saatava kuntoon. Sairaudet lisääntyvät ja hoidot kallistuvat. Hoidettavien määrä kasvaa jo pelkästään ikäihmisten määrän noustessa. Suomen on kyettävä vastaamaan näihin haasteihin ja turvaamaan palveluiden saatavuus.

Muutokset ovat välttämättömiä ja ne tulee nähdä mahdollisuutena kehitää palveluita oikeaan suuntaan. 

 

Jatkuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden säästämisen sijaan tarvitaan uusia toimintatapoja siihen miten palveluita tuotetaan. Palveluita kehittäessä tulee kiinnittää huomiota alan eri asiantuntijoiden näkemyksiin ja yhteistyössä kehittää palveluita.Myös palveluiden valvontaan on kyettävä kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota.

 

Minulle on ensiarvoisen tärkeää se, että eri ikäiset ihmiset; vauvasta vaarin, tulevat hoidetuksi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ikäihmiset ovat rakentaneeet meille tämän maan ja nyt on meidän aika pitää heistä huolta. Myös lasten ja nuorten tilanne vaatii erityishuomiota.

 

Työllisyyden osalta Varsinais-Suomessa menee nyt hyvin, mutta se ei yksin riitä turvaamaan alueemme elinvoimaisuutta. Työllisyyden lisäksi on kyettävä vastaamaan sote- palveluiden, asumisen ja koulutuksen haasteisiin sekä kyettävä kehittämään nykyistä paremmat liikenneyhteydet maakunnan alueella.

Elinvoimaisuus on kyettävä näkemään kokonaisuutena ja tämän takia myös pienyrittäjien toimintaedellytykset ja maaseudun elinvoimaisuus on turvattava

 

Päätöksenteossa olen ollut mukana yli 20 vuotta ja näihin vuosiin on mahtunut monta erilaista luottamustehtävää.

Rohkeasti yhteisten arvojen puolesta

Päättäjänä minulle on tärkeää vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, ihmisarvon kunnioitus ja kokonaisuuksien hahmottaminen.

Tarvittaessa minusta löytyy aimo annos pohjanmaalaista periksiantamattomuutta sekä rohkeutta viedä asioita eteenpäin, omilla jaloilla seisten. 

Minulla on rohkeutta ja halua olla tekemässä muutoksia paremman huomisen hyväksi.